Profesionální fotograf musí při fotografování architektury řešit mnoho technických aspektů. Budovy a stěny se nesmí v liniích kácet a vlnit. Boční stěny musí zůstat rovnoběžné / pokud to není záměr, zvýraznění architektury /, sbíhat je základní chyba začátečníků. Velkým pomocníkem je shift objektiv, který umožňuje křížový posun. Mnohdy je potřeba různých plošin a hlavně najití optimálního místa, ze kterého je nejlepší daný objekt nafotografovat.

Kromě správné perspektivy je důležité zvládnou velký světelný rozsah – stín a světlo. V mnoha případech je potřeba adekvátního přisvícení/ nasvícení interieru, aby se světelné kontrasty minimalizovaly.

Umění pracovat z umělím a denním světlem, aby na fotografii vypadalo plasticky a vyrovnaně. Barevné podání záleží o jaký tip architektury se jedná a hlavně, jakou atmosféru chceme u diváka navodit.

foto architektury
home
email: vladimir illetško
mapa stránek